Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Dit is een nieuwe Europese privacywet.

Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk.

Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten.


De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komt dus in plaats van

de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).


In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik, als therapeut, moet voldoen omdat ik gegevens vastleg in cliƫntendossiers.Klik hier voor de Algemene Voorwaarden

Klik hier voor het Privacy document

  Klik hier voor de Klachtenfolder